Personvern

Personvernerklæring – Advokatfirma Grandal Haug 

Advokatfirma Grandal Haug AS behandler personopplysninger som vi mottar fra deg. Opplysningene behandles i den utstrekning det er nødvendig for å håndtere kontakten og eventuelle avtaler mellom deg og oss. Opplysninger som det ikke lenger er nødvendig for oss å lagre, vil bli slettet. 

Personopplysninger vil kunne være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle øvrige opplysninger du oppgir når du henvender deg til oss, herunder særlige kategorier personopplysninger. Når det inngås avtale om at vi skal utføre et oppdrag på dine vegne, vil opplysningene bli behandlet i den grad det er nødvendig for å sikre at vi kan oppfylle denne avtalen. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Advokatfirma Grandal Haug ved partner Morten Grandal, Nordhagaveien 4D, 0491 Oslo (Org.nr. 925 985 945). Ved spørsmål, ta kontakt på mg@grandalhaug.no eller tlf. 95151357.  

Advokatfirma Grandal Haug bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag: 

  • Microsoft 
  • Tripletex AS 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen personopplysninger må lagres i lengre tid dersom dette er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å forsvare et rettskrav. 

Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten. Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene. 

Du har blant annet rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss (se informasjon over). Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon som bekrefter at du er deg. Vi vil svare på henvendelser så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Se  www.datatilsynet.no